Min blogg

Velkommen inn i min forlatte verden. Siden handler om min hobby UE. Jeg elsker å dra til steder som er forlatt av ukjente grunner, og da igjen å dokumentere dette ved å ta bilder.

fredag 1. juli 2016

Høgås fort

I dag fikk vi endelig tatt en UE tur. Selv om fort kanskje ikke har helt med UE å gjøre. Jeg har vært ganske int. steder fra krigen og andre gamle  steder. men mest av alt elsker jeg forlatte hus, gårder og andre bygninger.
Litt info om Høgås fort:
Høgåsbatteriet, også kalt Høgås batteri og Høgås fort, i Fet kommune ble bygget i 1902 som en del av Glommalinjen. Anlegget er strengt tatt en batteristilling. Betegnelsen «fort» synes å komme i bruk så sent som i 2004 og da med en uklar begrunnelse. I dokumenter før 2004 omtales anleggene som Fetsundbatteriet og Høgaasbatteriet på linje med de øvrige, tilsvarende batteristillingene som ble bygget i perioden. Fra ca 2009 har batteriet i det vesentlige igjen blitt omtalt som Høgås batteri.
Anlegget har standplasser for tolv kanoner fordelt på tre avsatser, tre på vestre, fem på midtre og fire på østre avsats. Et langt brystvern går helt ut til sideflankene og bak brystvernet er det forsenkede dekningsgroper mellom standplassene. Anlegget forbindes med murte terrengtrapper i kvadersten. Orienteringsbordet står bak venstre batterifløy.

Operativ oppgave

Batteriets hovedoppgave var å stanse eller sinke fiendtlig fremrykning øst for Øyeren mot Fetsund og Fetsund batteri, og kontrollere fremrykningsaksene mellom Blaker i nord og Fossum i sør. Batteriet skulle også kunne støttes av armerte fartøyer på Øyeren. I 1905 var Fetsund og Høgås batterier oppsatt med tilsammen ca 1450 mann fra Valdres linjebataljon. Anlegget eies fortsatt av Forsvaret, og er fredet.

Kilder: https://lokalhistoriewiki.no/index.php/H%C3%B8g%C3%A5sbatteriet


Ingen kommentarer: